Đang xem Bộ phim thảm họa thế giới: Suốt 8 tiếng chỉ chiếu cảnh cừu đi lại trên bãi cỏ

Bộ phim thảm họa thế giới: Suốt 8 tiếng chỉ chiếu cảnh cừu đi lại trên bãi cỏ

Không diễn viên, không kịch bản, không lời thoại, xuyên suốt bộ phim dài 8 tiếng chỉ có cảnh đàn cừu đi qua, đi lại trên bãi cỏ mà thôi.
Có thể bạn quan tâm