Đang xem Buổi chiều tan học sau ngày đầu tiên học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội tan trường, đường phố tiếp tục tắc cứng hàng trăm mét

Buổi chiều tan học sau ngày đầu tiên học sinh lớp 1-6 ở Hà Nội tan trường, đường phố tiếp tục tắc cứng hàng trăm mét

Sau nhiều tháng ở nhà học online, hôm nay, gần 1 triệu học sinh ở Hà Nội đến trường khiến nhiều đoạn đường ùn tắc.
Có thể bạn quan tâm