Đang xem Cả xóm trọ cầm gậy quây kẻ nấp trên nóc nhà WC: "Xuống đây nói chuyện! Tao đếm đến 3"

Cả xóm trọ cầm gậy quây kẻ nấp trên nóc nhà WC: "Xuống đây nói chuyện! Tao đếm đến 3"

Sau khi bị cả xóm trọ mang theo gậy vây bắt, đối tượng ăn trộm đã trèo lên nóc WC trong phòng cố thủ, nhất định không chịu đi xuống.
Có thể bạn quan tâm