Đang xem Các thành viên TWICE lần lượt đau ốm, vắng mặt khỏi lịch trình - đến lúc JYP xem lại cách chăm sóc ‘gà nhà’ rồi!

Các thành viên TWICE lần lượt đau ốm, vắng mặt khỏi lịch trình - đến lúc JYP xem lại cách chăm sóc ‘gà nhà’ rồi!

Lịch comeback dày đặc cùng hàng chuỗi lịch trình khiến các thành viên TWICE lần lượt gặp vấn đề về sức khỏe.
Có thể bạn quan tâm