Cây cổ thụ bật gốc, đè trúng xe hơi đang lưu thông.

Chiếc xế hộp đang lưu thông thì bất ngờ bị cây xanh cổ thụ bên đường bật gốc đè trúng.
Có thể bạn quan tâm