Đang xem Cây thị rỗng ruột hơn 700 tuổi gắn với giai thoại vua Lê Lợi

Cây thị rỗng ruột hơn 700 tuổi gắn với giai thoại vua Lê Lợi

Video News
TRỌNG TÙNG - THANH NGUYÊN/VTC NEWS / VTC NEWS
Vua Lê Lợi bị giặc Minh truy đuổi, đến làng Cổ Đậu (Hà Tĩnh) thì phát hiện cây thị sum sê, phần gốc rỗng ruột liền ẩn nấp trong hốc cây, nhờ đó thoát nạn.
Có thể bạn quan tâm