Đang xem Chỉ người không có tiền mới sống chết mong ngóng việc nhận lương!

Chỉ người không có tiền mới sống chết mong ngóng việc nhận lương!

Sự khác biệt chính là người có tiền thực sự không bao giờ quan tâm đến tiền lương.
Có thể bạn quan tâm