Đang xem Chồng Hoà Minzy: "Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em!"

Chồng Hoà Minzy: "Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em!"

Chồng Hoà Minzy đã chia sẻ lại tâm thư của người cũ và nói lời chúc phúc.
Có thể bạn quan tâm