Đang xem Chưa bao giờ "team building" lại gây tranh cãi nhiều đến thế: Người không đi thì bị đuổi việc, người đi làm suốt 10 năm vẫn nhất quyết không đi team building?

Chưa bao giờ "team building" lại gây tranh cãi nhiều đến thế: Người không đi thì bị đuổi việc, người đi làm suốt 10 năm vẫn nhất quyết không đi team building?

Câu chuyện nên hay không nên tham gia team building đang là vấn đề đang được tranh cãi nhiều nhất trên mạng xã hội hiện nay.
Có thể bạn quan tâm