Đang xem Chúc mừng Hari Won và Trấn Thành, spotlight "mặc xấu" đêm qua đã dành trọn cho 2 vị!

Chúc mừng Hari Won và Trấn Thành, spotlight "mặc xấu" đêm qua đã dành trọn cho 2 vị!

Nhờ sự "ô dề" của Hari Won và Trấn Thành mà ta càng hiểu rằng: Đồ Gucci không dành cho tất cả mọi người.
Có thể bạn quan tâm