Clip: 2 đoàn tàu 6 toa cuối cùng của tuyến Metro số 1

Mỗi đoàn tàu 3 toa, dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm.
Có thể bạn quan tâm