Đang xem Clip 3 thanh niên rủ nhau đi hát karaoke, đến lúc thanh toán thì 1 người chuồn mất bỏ bạn ở lại không đủ tiền trả

Clip 3 thanh niên rủ nhau đi hát karaoke, đến lúc thanh toán thì 1 người chuồn mất bỏ bạn ở lại không đủ tiền trả

Chủ quán nhiều lần bực nhọc hỏi 'ông có thanh toán cho tôi không?' thì chỉ nhận được câu trả lời ú ớ từ thanh niên...
Có thể bạn quan tâm