Clip: BB Trần chia sẻ việc nữ bạn thân Ngọc Phước té ngã do sàn nhà trơn

Diễn viên Ngọc Phước bị té ngã do sàn nhà trơn.
Có thể bạn quan tâm