Đang xem Clip: Bộ Y tế hướng dẫn trường hợp nào cần nhập viện khi nhiễm Covid-19?

Clip: Bộ Y tế hướng dẫn trường hợp nào cần nhập viện khi nhiễm Covid-19?

Bộ Y tế hướng dẫn những trường hợp cần nhập viện khi nhiễm Covid-19
Có thể bạn quan tâm