Clip: Các khách mời lần lượt góp mặt tại đám cưới của Mạc Văn Khoa

Đám cưới Mạc Văn Khoa được tổ chức tại TP.HCM.
Có thể bạn quan tâm