Clip: Chi Pu khoe eo thon, xuất hiện cá tính ở thảm đỏ Cine Gucci

Chi Pu nổi bật tại Cine Gucci.
Có thể bạn quan tâm