Clip: Công bố thí sinh và trang phục dân tộc xuất sắc nhất

Các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc,
Có thể bạn quan tâm