Clip: H’Hen Niê và Bảo Ngọc cùng đến tiễn Kim Duyên lên đường sang Ba Lan

H’Hen Niê và Bảo Ngọc cùng đến tiễn Kim Duyên lên đường sang Ba Lan.
Có thể bạn quan tâm