Clip lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân ở Đà Nẵng

Clip lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân ở Đà Nẵng
Có thể bạn quan tâm