Clip: Mạc Văn Khoa gửi bố mẹ vợ cả xấp tiền mặt trong đám hỏi

Mạc Văn Khoa tặng sính lễ cho nhà vợ.
Có thể bạn quan tâm