Đang xem Clip Ngọc Trinh giới thiệu nhà hàng riêng và thử một bàn đồ ăn gần 20 triệu

Clip Ngọc Trinh giới thiệu nhà hàng riêng và thử một bàn đồ ăn gần 20 triệu

K14 / K14
Cả bàn đồ ăn có giá gần 20 triệu nhưng Ngọc Trinh chỉ thử vài miếng là bỏ
Có thể bạn quan tâm