Đang xem Clip: Người dân Đà Nẵng đổ xô ra các miệng cống xả, cửa sông quăng chài bắt cá sau bão.

Clip: Người dân Đà Nẵng đổ xô ra các miệng cống xả, cửa sông quăng chài bắt cá sau bão.

Clip: Người dân Đà Nẵng đổ xô ra các miệng cống xả, cửa sông quăng chài bắt cá sau bão.
Có thể bạn quan tâm