Clip: Những bước catwalk đầu tiên của thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ sau khi công bố top 70

Hoa hậu Hoàn vũ đã bắt đầu.
Có thể bạn quan tâm