Đang xem Clip: Nổ bình ga trong quán nhậu ở Đà Nẵng, hàng chục người tháo chạy toán loạn.

Clip: Nổ bình ga trong quán nhậu ở Đà Nẵng, hàng chục người tháo chạy toán loạn.

Clip: Nổ bình ga trong quán nhậu ở Đà Nẵng, hàng chục người tháo chạy toán loạn.
Có thể bạn quan tâm