Đang xem Clip Thảo Nhi Lê chia sẻ về điểm hạn chế tiếng Việt (Nguồn: coachsky_official)

Clip Thảo Nhi Lê chia sẻ về điểm hạn chế tiếng Việt (Nguồn: coachsky_official)

Thảo Nhi Lê tự nhận còn nhiều điểm hạn chế khi tham gia Miss Universe Vietnam.
Có thể bạn quan tâm