Đang xem Clip thí sinh The Face cùng Anh Thư - Vũ Thu Phương dựng màn kịch gia đình bất hòa (Nguồn: MultiMedia JSC)

Clip thí sinh The Face cùng Anh Thư - Vũ Thu Phương dựng màn kịch gia đình bất hòa (Nguồn: MultiMedia JSC)

"Tranh cãi" căng thẳng đến mức Host Nam Trung cũng tìm chỗ lánh nạn.
Có thể bạn quan tâm