Đang xem Clip: TNV thôn Vân Cốc 4 (Bắc Giang) nhảy cổ vũ tinh thần chống dịch

Clip: TNV thôn Vân Cốc 4 (Bắc Giang) nhảy cổ vũ tinh thần chống dịch

Giữa cái nóng hơn 40 độ, đội tình nguyện ở Việt Yên , Bắc Giang vẫn nhảy cổ vũ tinh thần chống dịch Covid
Có thể bạn quan tâm