Đang xem Có thể thấy rằng V đi cửa sau, nơi có ít người hâm mộ đứng chờ hơn. Trong khi đó, Lisa đi cửa trước, nơi có rất đông người hâm mộ chờ đón cô

Có thể thấy rằng V đi cửa sau, nơi có ít người hâm mộ đứng chờ hơn. Trong khi đó, Lisa đi cửa trước, nơi có rất đông người hâm mộ chờ đón cô

Có thể thấy rằng V đi cửa sau, nơi có ít người hâm mộ đứng chờ hơn. Trong khi đó, Lisa đi cửa trước, nơi có rất đông người hâm mộ chờ đón cô
Có thể bạn quan tâm