Đang xem Cố vấn khu phố Trọng Hiếu nói gì khi màn ke đầu của Chi Pu được nhận xét đi vào lịch sử Street Dance? (Nguồn: TikTok maitinhvi.1000cc)

Cố vấn khu phố Trọng Hiếu nói gì khi màn ke đầu của Chi Pu được nhận xét đi vào lịch sử Street Dance? (Nguồn: TikTok maitinhvi.1000cc)

Maitinhvi không đánh giá cao về kỹ thuật của Chi Pu.
Có thể bạn quan tâm