Đang xem Con gái Bùi Tiến Dũng bịn rịn khi bố lên tập trung tuyển Việt Nam

Con gái Bùi Tiến Dũng bịn rịn khi bố lên tập trung tuyển Việt Nam

Đến thăm Tiến Dũng tại khách sạn, con gái bé bỏng chỉ muốn ở cùng bố không rời.
Có thể bạn quan tâm