Đang xem Con trai Shark Bình: Lập trình từ năm 5 tuổi, có tới 60 phát minh khi mới 11 tuổi, ước mơ trở thành người giàu nhất trong lĩnh vực công nghệ

Con trai Shark Bình: Lập trình từ năm 5 tuổi, có tới 60 phát minh khi mới 11 tuổi, ước mơ trở thành người giàu nhất trong lĩnh vực công nghệ

Là một trong những "ông lớn" của lĩnh vực công nghệ, Shark Bình có một cậu con trai cũng dành nhiều đam mê, sở thích cho lĩnh vực này ngay từ bé.
Có thể bạn quan tâm