Đang xem Công Vinh cho biết cả hai chỉ có 1 tài khoản kêu gọi cho miền Trung

Công Vinh cho biết cả hai chỉ có 1 tài khoản kêu gọi cho miền Trung

Công Vinh Khẳng định không có tài khoản số 2
Có thể bạn quan tâm