Đang xem Cristiano Ronaldo: "Chiến thắng là mục tiêu tối thượng của tôi!"

Cristiano Ronaldo: "Chiến thắng là mục tiêu tối thượng của tôi!"

Video News
Phạm Linh Nhi‎ / Tri Thức Trẻ
"Tôi được sinh ra như vậy, nhưng cảm xúc sau mỗi trận chiến thắng đã thay đổi toàn diện, đó là chương mới trong cuộc đời tôi."
Có thể bạn quan tâm