Đang xem Cú tát của Will Smith và những bài học về giới hạn của con người

Cú tát của Will Smith và những bài học về giới hạn của con người

Dùng bạo lực để đáp trả không bao giờ là hành động được tán dương. Nhưng Will Smith cũng chỉ là con người. Và đã là con người, sẽ luôn có những giới hạn nhất định để họ đứng lên bảo vệ cho những gì họ coi là quan trọng trong đời.
Có thể bạn quan tâm