Đang xem Cục Phát thanh Truyền hình gửi yêu cầu Google, YouTube gỡ MV của Sơn Tùng M-TP

Cục Phát thanh Truyền hình gửi yêu cầu Google, YouTube gỡ MV của Sơn Tùng M-TP

Cơ quan chức năng gửi yêu cầu Google, YouTube gỡ MV gây tranh cãi của Sơn Tùng M-TP.
Có thể bạn quan tâm