Đang xem Cuộc hẹn hò đầu tiên với Hoàng Minh, Kim Ngọc vẫn xem anh là một "bạn nhỏ"

Cuộc hẹn hò đầu tiên với Hoàng Minh, Kim Ngọc vẫn xem anh là một "bạn nhỏ"

Có thể bạn quan tâm