Đang xem Đã có nơi bị Instagram update bỏ số đếm Like: "Tận thế" của các tín đồ sống ảo đã đến?

Đã có nơi bị Instagram update bỏ số đếm Like: "Tận thế" của các tín đồ sống ảo đã đến?

Video News
Mutex / Mutex
Các tín đồ sống ảo đã cập nhật điều này chưa?
Có thể bạn quan tâm