Đang xem Đã yếu bóng vía còn thích chơi trò cảm giác mạnh, cô gái gục ngã tại trận phải nhờ bạn lôi sền sệt ra khỏi "căn phòng sát nhân"

Đã yếu bóng vía còn thích chơi trò cảm giác mạnh, cô gái gục ngã tại trận phải nhờ bạn lôi sền sệt ra khỏi "căn phòng sát nhân"

Trường hợp của cô gái này theo chúng ta hay nói vui là "yếu mà còn ra gió".
Có thể bạn quan tâm