Đang xem Dàn sao Running Man Vietnam xổ tiếng Anh khi gặp Kim Jong Kook

Dàn sao Running Man Vietnam xổ tiếng Anh khi gặp Kim Jong Kook

Chính vì vậy, ai nấy đều hốt hoảng khi lần đầu chạm mặt "người năng lực" bằng xương bằng thịt ngoài đời thật và tất cả thành viên đồng loạt hóa... Chi Pu khi sử dụng tiếng Việt pha tiếng Anh vô cùng hài hước.
Có thể bạn quan tâm