Đang xem Đang đứng gác chốt thì thấy người đàn ông nghèo đạp xe đi ngược đường, hành động bất ngờ của chú bộ đội khiến nhiều người ấm lòng

Đang đứng gác chốt thì thấy người đàn ông nghèo đạp xe đi ngược đường, hành động bất ngờ của chú bộ đội khiến nhiều người ấm lòng

Sau khi thấy người đàn ông lam lũ đạp xe đi ngược đường, một chiến sĩ bộ đội đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liền đem tặng túi bánh, nước và chỉ đường cho người này.
Có thể bạn quan tâm