Đang xem Đang học online, cặp đôi nam nữ "kết hợp" với nhau thành một người, cả lớp thốt lên: Kỳ diệu quá vậy!

Đang học online, cặp đôi nam nữ "kết hợp" với nhau thành một người, cả lớp thốt lên: Kỳ diệu quá vậy!

Dạy học online mà gặp các học trò thế này thì cười chết mất.
Có thể bạn quan tâm