Đang xem Dạo quanh địa điểm thi đấu SEA Games 30: Bất ngờ nhất với nhà thi đấu được tổ chức tại... trung tâm thương mại

Dạo quanh địa điểm thi đấu SEA Games 30: Bất ngờ nhất với nhà thi đấu được tổ chức tại... trung tâm thương mại

SM Ice Skating Rink là địa điểm tổ chức bộ môn khúc côn cầu trên băng. Vào ngày thường, đây là nơi để tất cả có thể tới và trượt băng.
Có thể bạn quan tâm