Đang xem Đây là chi tiết "bắt bài" Amber Heard cố ý diễn vai nạn nhân để gài Johnny Depp, thảo nào chồng cũ chả sợ còn đùa lại vui vẻ?

Đây là chi tiết "bắt bài" Amber Heard cố ý diễn vai nạn nhân để gài Johnny Depp, thảo nào chồng cũ chả sợ còn đùa lại vui vẻ?

Amber Heard càng cố diễn lại càng để lộ nhiều sơ hở.
Có thể bạn quan tâm