Đang xem Đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng

Đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, pháp luật đảm bảo cho người dân có quyền tự do dân chủ nhưng người dân cũng phải tuân thủ quyền này, không thể dùng để xâm phạm lợi ích riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi khác của nhà nước và cá nhân khác.
Có thể bạn quan tâm