Đang xem Đến Ngô Kiến Huy cũng phải bật ngửa khi chứng kiến Lan Ngọc, Khả Như và Sam cover lại hit của Min

Đến Ngô Kiến Huy cũng phải bật ngửa khi chứng kiến Lan Ngọc, Khả Như và Sam cover lại hit của Min

Khổ thân Ngô Kiến Huy, bị "tra tấn" đến nỗi không chịu nổi rồi!
Có thể bạn quan tâm