Diễm My 9x nói lời chia tay Running Man Vietnam

Trước khi chia tay chương trình, Diễm My 9x có đôi lời chia sẻ và Trương Thế Vinh cũng có phản ứng nhất định.
Có thể bạn quan tâm