Đang xem Độ Mixi ở Sao Nhập Ngũ: Ra dáng "anh cả" vô cùng nghiêm túc, nhưng biết làm sao khi 'gen' hài đã ăn vào máu...

Độ Mixi ở Sao Nhập Ngũ: Ra dáng "anh cả" vô cùng nghiêm túc, nhưng biết làm sao khi 'gen' hài đã ăn vào máu...

"Tộc trưởng" đã cố gắng nghiêm túc hết rồi mà nó lạ lắm...
Có thể bạn quan tâm