Đỗ Nhật Hà trả lời Hoàng My bằng tiếng Anh

Câu trả lời của Đỗ Nhật Hà dù trôi chảy nhưng bị nhận xét là chưa vào đúng trọng tâm.
Có thể bạn quan tâm