Đang xem Đoạn video cho thấy tất cả hành khách đều đang mắc kẹt bên trong tàu điện ngầm do mực nước mưa tăng cao

Đoạn video cho thấy tất cả hành khách đều đang mắc kẹt bên trong tàu điện ngầm do mực nước mưa tăng cao

Nước mưa ngập tàu điện ngầm
Có thể bạn quan tâm