Đang xem Đoạn video Maisu nói chuyện với con bằng cả tiếng Bỉ và tiếng H'mong, còn dạy con nói "Chúc mừng năm mới" cực đáng yêu

Đoạn video Maisu nói chuyện với con bằng cả tiếng Bỉ và tiếng H'mong, còn dạy con nói "Chúc mừng năm mới" cực đáng yêu

Maisu dạy con nói tiếng H'mong
Có thể bạn quan tâm